Svět Ethereal je domovem škály mnoha různých ras v různých formách, velikostech a tvarech. Každá rasa má své jedinečné silné stránky, které jim pomáhají prosperovat v prostřecí světa a přežít v drsných podmínkách divočiny. Některé rasy jsou nenáviděné, obávané nebo naopak přijímané téměř ve většině civilizovaných osad ve světě.