Ork

Orkové jsou spojeni s chaosem a zlem, žijí převážně v komunitách své rasy, vyznávají svoje vlastní tradice a kulturu. Často jsou jim přisuzovány prasečí rysy někdy i všetně klů. Jejich barva kůže je obvykle zelená, někdy bývá i do hněda nebo do šediva. Spoječností jsou velmi těžce přijímáni a pro ostatní rasy jsou mnohdy řazeni jako nepřátelé.

 

 

Dostupná povolání

Klerik
Lovec
Mág
Nekromancer
Šaman
Tulák
Válečník


více o povoláních