Soubor pravidel RPG, které je třeba dodržovat. 

I. RPG 
Jedná se o druh hry, ve které hráči zaujímají role fiktivních postav, za které podle daných pravidel v samotné hře jednají. Uvedená označení odkazují na to, že základem těchto her jsou výrazné herní postavy, někdy nazývané charaktery (vlivem anglického character). 

 

II. Obecná pravidla 

 • Píšeme smysluplně se správnou stylistikou a pravopisem.  
 • Rozepisujeme se, víme totiž, že na krátké příspěvky se velmi těžko odpovídá a usnadňujeme tím ostatním hráčům další reakce. Pište tak, aby příspěvek měl co nabídnout. Dbejte však na to, že hra je svižná a probíhá v reálném čase. Je lepší napsat několik kratších příspěvků než dlouhé, na které je nutné dlouho čekat. 
 • Sledujte hru ostatních. To, že na Vás nikdo nereagoval v předchozích postech neznamená, že na Vás nebude reagovat později.  
 • Nesnažme se zpětně reagovat na hru, která už byla odehrána. Není možné měnit herní historii, která už byla zahraná.  
 • Každý hráč může vlastnit tolik postav, kolik zvládne hrát.  
 • Do herní místnosti nepatří nic, co se netýká hry, a to ani do šepotu.  
 • Do herních příspěvků nepíšeme smajlíky, velké písmo užíváme pouze s rozumem (poukázání na to, že postava hlasitě křičí apod.), v přímé řeči nepíšeme zkratky, rozepisujeme i číslice. Nepíšeme více interpunkčních znamének jako jsou vykřičníky a otazníky.  
 • Postavy, které dvacet minut ve hře nereagují, automaticky odešly.  
 • Je možné hrát pouze v jednom herním chatu najednou za jednu postavu.  
 • Není možné komunikovat s někým, kdo se nachází na opačné straně místnosti. Je nutné hlídat si vzdálenosti mezi postavami.  
 • Pokud se vaše postava chová a vyjadřuje vulgárně omezte to na přiměřeně nezbytně nutně pro hru nebo další hry s tímto obsahem směřujte k nsfw roomkám 18+. 
 • Pro hry 18+ slouží osobní zaheslované roomky a vyznačené chaty ať už se jedná o erotický nebo násilný obsah. Pokud se do těchto her vrhnete, Game Master team nezodpovídá za obsah těchto příspěvků. 

 

III. Emote 
Aneb základní pravidla, jak hrát. 

Jedná se o činnost postav, kterou píšeme v třetí osobě jednotného čísla přítomného času. Označujeme ho hvězdičkami z obou stran textu. V emote se popisuje jen to, co je bezprostředně vidět, nepatří sem myšlenky postav. Nepopisujeme důvody, proč zrovna něco děláme, ani na co myslíme. Nemůžeme také ovlivňovat chování jiné postavy, popisujeme chování pouze své postavy. “Vypravěčovat” můžeme pouze do doby, pokud to neovlivní herní příběh a ani žádnou další postavu. 

 

IV. Metagaming 
Postavy ví pouze to, co sami herně zažili. 

Tímto pojmem popisujeme jakékoliv chování postavy, která využívá mimoherní informace, která daná postava nezískala ve hře. Stejně tak postava nesmí vědět, co se dělo v herním chatu před jejím příchodem, nezná ani jména ostatních postav, pokud se ji sami nepředstaví apod. Jedná se o závažný přečin proti RPG pravidlům a trestá se zabanováním postavy. Výjimku lze udělit pouze hráčům, kteří se mezi sebou dohodli na společné minulosti postav. 

 

V. Křišťálová stěna 
Vy a Vaše postava buďte rozdílní. 

Křišťálová stěna je pomyslná stěna, která odděluje hráče z reálného světa od postavy. Vezměte na vědomí že vy a vaše postava nejste dvě totožné osoby. Vaše postava má určité vlastnosti, chování apod., které třeba vy u sebe nemáte. Snažte se vaši postavu nevytvářet přesně podle své podoby. Zkusit si můžete naopak vytvořit postavu protikladem Vás samých nebo se jen nebojte pozměnit některé vlastnosti. 

 

VI. Marry/Garry Sue 
Přehnaně dokonalé nikdo nemá rád. 

Alias dokonalá herní postava bez chyb a bez možnosti zranění. Hráč neuznává svou zranitelnost třeba při souboji a hraje si na nezranitelného. Jedná se o silný nedostatek a prohřešek v RPG. Nikdo není dokonalý, a i Vaše postava má své chyby. Nebojte se uštědřit vaší postavě nějakou ránu, zranění nebo poukažte na jiné slabé stránky. Hra bude i pro Vás i pro Vaše spoluhráče živější a autentičtější. Při opakovaném porušování tohoto pravidla hrozí zablokování účtu postavy.  

Zpočátku každá postava začíná téměř bez ničeho, bez šlechtických titulů, bez zbraně, zbroje. To všechno si musíte získat zaslouženě hrou. Neexistují výjimky, které by tohle určovali jinak.  

 

VII. Powerplaying 
Nehrajeme za jiné, dáváme jim možnost reakce. 

Základní chyba nejen u nováčků, ale i pokročilých hráčů, se jmenuje powerplaying. Každá postava musí nechat svého soupeře reagovat na podnět, který mu byl dán. Jedná se o bezohledné chování hráčů ve hře. Nikdo krom vypravěče nesmí za druhého rozhodnout, co se jeho postavě stalo. V případě, že hraje najednou více hráčů, musí i ostatní hráči vyčkávat na reakci hráče, kterého se akce týká. Není možné ve hře bez této reakce pokračovat a zahrát ji tak, aby na ni již nešlo reagovat. V opačném případě může do hry vstoupit Vypravěč nebo NPC upozornění, kteří hru vrátí do chvíle před porušením těchto pravidel nebo jiným způsobem ovlivní chod hry. 

 

VIII. Multiplaying 
Hrajeme za více různých postav. 

Multigaming neboli Mulťáctví je založení více účtů jen jednou osobou. Založení více účtu zde není sice zakázané, platí zde pravidlo, že můžete mít tolik postav, za kolik dokážete hrát, a věřte nebo ne, i jedna postava zabere spousty času. S druhou postavou je také dobré počkat až po zapracování postavy první, kdy si hru nejprve ozkoušíte. 

 

IX. NPC 
Potkáváme gardisty, šenkýře a jiné příběhové postavy. 

Systémově vytvořená postava hraná GM teamem, slouží výhradně k doplnění nebo oživení hry. Mohou to být nekonkrétní či konkrétní postavy. Některé potkáte pouze v rámci daného eventu, s jinými se můžete potkávat častěji. Můžete využít jejich informace k dosažení svých cílů, získávání nových úkolů apod. 

 

X. Vypravěč 
Náš příběh má jasný směr. 

Vypravěč je NPC postava – systémově vytvořená postava hraná adminem. Dříve nebo později přijde čas, kdy se každý z nás setká ve hře s vyprávěčem, a to buď přímo při probíhajících eventech nebo v náhodné hře.  Vyprávěč je osoba, která sice nemá hmotné tělo, takže nehraje jako normální hráč, ale je to osoba, která řídí a udává děj hry.  S vypravěčem se nediskutuje a jeho slova jsou svatá. Na jeho příspěvky se neodpovídá, pouze se na ně reaguje herně, a to i v případě, že se vám jeho počínání nelíbí, lze s ním tedy potichu nesouhlasit, ale zde vaše práva končí. Pokud vypravěč není přítomen ve hře, je nutné herní situace, které by mohly vyžadovat vypravěčovo konání, stáhnout na minimum, případně upozornit některého člena GM teamu a poprosit ho, aby na situaci dohlédl. 

 

XI. NON RPG upozornění 
I mistr písař se někdy upíše. 

Jedná se o systémovou nehmotnou postavu, která vás upozorní na nesprávnost hry, nebo na jiné problémy ve hře. Na jeho příspěvky se nikterak nereaguje. Jedná se o upozornění konkrétní osoby na chybu ve hře.