1. Účet

1.1 Každý hráč může vlastnit a hrát pouze jeden herní účet. Účet musí být vždy odehráván ve svůj vlastní prospěch. Účty, které existují výhradně pro prospěch jiných účtů, můžou být trvale zablokovány. Vaše postavy si mezi sebou nemohou pomáhat, pouze za opodstatněných herních důvodů. Účty, které vznikají pod stejnou IP adresou (v jedné domácnosti nebo přímo ze stejného počítače), nesmí mít stejné heslo.

1.2 Majitelem účtu je ten, komu patří e-mail, na který je účet registrován. Pokud chcete změnit registrační e-mailovou adresu, můžete tak učinit sami v nastavení svého účtu (Profil -> Účet) použitím možnosti „Změnit e-mailovou adresu“. V případě pochybností o vlastníkovi účtu může být hráč požádán o zaslání e-mailu na support z registrační e-mailové adresy účtu, aby bylo možné ověřit, že hráč je majitelem účtu.

1.3 Předání hesla jinému hráči není povoleno. Náhrady za škody vzniklé předáním hesla nebudou provedeny.

1.4 Neaktivní účty mohou být mazány nejdříve po 30 dnech od posledního přihlášení.

1.5 Je zakázán prodej nebo nákup účtu či jakýchkoliv herních itemů nebo výhod mimoherní reálnou měnou. Při jakékoliv podobné transakci bude účet okamžitě zablokován.

 

 

2. Využití externích programů

2.1 Hru Erindea smí hrát pouze reálná osoba během její přítomnosti ve hře na nijak nemodifikovaném webovém prohlížeči. Používání robotů nebo skriptů, kteří hru automatizují či napodobují její funkce je zakázané.

 

 

3. Chyby hry

3.1 Pokud objevíte jakýkoliv bug (chybu) hry, je nezbytné jej neprodleně nahlásit na podporu hry. V případě neučinění a zneužívání této chyby bude konání potrestáno. Stejně tak je Vaší povinností nahlásit nevhodné či pravidlům odporující počínání jiného hráče.

 

 

4 Mimoherní chování

4.1 Hráči musí mezi sebou vždy komunikovat slušně.

4.2 Nevhodné hráčské profily a účty mohou být bez varování změněny game masterem, nebo odstraněny.

4.3 Veškeré chování ve hře je nutno zohlednit pravidly Pegy 12+ s výjimkou místností k tomu určených. Pokud si nejste jisti vkládaným obsahem, zda splňuje podmínky, raději jej vůbec nevkládejte nebo požádejte o pomoc podporu.

4.4 Během mimoherní komunikace je zakázáno chování urážlivé, hanobící, sexistické, rasistické nebo vulgární vyjadřování, hanobení náboženství, rasy, národa, pohlaví, věku, sexuální orientace, ohrožování nebo vyhrožování v reálném životě. Je zakázané se vydávat za člena podpory hry nebo game mastera.

4.5. Ve hře je zakázána jakákoliv reklama.

 

 

5. Tresty

5.1 V případě porušení pravidel hry bude účet zablokován a může být odblokován s trestem odpovídajícím porušení pravidel. Nevhodná jména účtů mohou být změněna. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za bonusy ani za jiné ztráty v době blokace účtu.

5.2 Řešit herní prohřešky je možné pouze s game masterem prostřednictvím zpráv ve hře nebo skrz herní komunikátor discord. Je zakázáno řešit blokace účtu, mazání účtu a jejich následky na veřejných místech. Game master team nesděluje informace o banech jiným osobám než majiteli účtu.

 

 

6. Změny pravidel a závěrečná ustanovení

6.1 Game master Erindea team si vyhrazuje právo v případě nutnosti kdykoliv pravidla hry pozměnit či doplnit.

6.2 Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Game master team se zavazuje neplatná pravidla nahradit platnými jak nejdříve to bude možné.