Trol

Bytosti velkého vzrůstu, které svoji váhou a silou konkurují ostatním bytostem. Avšak jak to tak bývá, příroda jim sice nadělila svaly, avšak co se inteligence týče jsou pomalejší a mnohdy i tupější než ostatní bytosti světa. 

 

 

Dostupná povolání

Lovec
Tulák
Válečník


více o povoláních